QUY LUẬT CHỦNG LOẠI SẢN PHẨM

Sau quy luật 1 (xem tại đây) hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về luật 2 trong 22 luật bất biếng trong kinh doanh. Nếu bạn không ở vị trí đầu tiên của một chủng loại, hãy tạo ra sản phẩm mới mà bạn ở vị trí …

LUẬT DẪN ĐẦU

Trong kinh doanh ta phải học tập và thay đổi từng ngày từng giờ. Để bắt kịp thị trường cũng như đối thủ cạnh tranh. Nhưng cũng có những điều bất biến trong kinh doanh, mà thời gian đã chứng minh chúng đã trở thành luật bất biến …